Wel of geen winstuitkering bij een contract uitzendbureau?

contract aanbieden via uitzendbureau
Hoe vaak mag je een contract aanbieden via een uitzendbureau?
30 november 2018
payroll interessant voor jouw bedrijf
Is payroll interessant voor jouw bedrijf?
28 februari 2019

Wel of geen winstuitkering bij een contract uitzendbureau?

wel geen winstuitkering uitzendkrachten

Heeft een uitzendkracht recht op winstuitkering?

Over de rechten en plichten van uitzendkrachten is veel te doen. Hoe zit het met de lonen? Bouwen uitzendkrachten pensioen op? En hoe zit het precies met eventuele winstuitkering wanneer vaste personeelsleden hier wél recht op hebben? Het zijn lastige vragen waarbij het wetboek nageslagen moet worden. Wil je direct antwoord op je vragen hebben? Neem dan contact op met PLUS Payroll & PLUS Uitzendbureau.

De rechten van een uitzendkracht: de inlenersbeloning

Waar een uitzendkracht recht op heeft, staat beschreven in de inlenersbeloning. Deze is actief voor alle uitzendkrachten sinds 30 maart 2015. Het is opgezet om uitzendkrachten te beschermen. De inlenersbeloning treedt in werking op de eerste werkdag. Concreet bepaalt deze richtlijn dat de uitzendkracht recht heeft op:

  • Het brutoloon aan de hand van de werkzaamheden die verricht moeten worden;
  • ATV- ofwel ADV-dagen;
  • Toeslagen (onregelmatige uren, overwerk);
  • Onkostenvergoedingen;
  • Periodieke of initiële loonsverhogingen.

Hierbij wordt gekeken naar de beloningen die de overige medewerkers binnen het bedrijf krijgen. Er wordt (uiteraard) alleen gekeken naar de beloningen voor de mensen die dezelfde of soortgelijke werkzaamheden verrichten. De bovenstaande punten worden afgeleid uit de cao van de inlener.

En als de inlener geen cao heeft of hanteert?

Is er geen cao actief bij de inlener, dan wordt er gekeken naar de arbeidsovereenkomsten van de medewerkers. Deze worden overgenomen, maar alleen wanneer deze gunstiger zijn dan de doorgaans hanteerbare cao. Voor bedrijven zonder cao is het dus ook mogelijk om uitzendkrachten in te huren.

Uitzonderingen op de regel

Voordat we kunnen kijken of een uitzendkracht winstuitkering kan krijgen, moet er gekeken worden naar de uitzonderingen. Werknemers die een contract hebben voor onbepaalde tijd vallen niet onder de inlenersbeloning. Ook geldt de inlenersbeloning niet voor de mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, zoals;

  • Langdurig werklozen die aan het werk gezet kunnen worden;
  • Schoolverlaters (zonder diploma);
  • Mensen vanuit de Participatiewet.

Heeft een uitzendkracht recht op winstuitkering?

De regelgeving rond de inlenersbeloning is hierover duidelijk. Aangezien winstuitkering geen onderdeel is van de (periodieke) beloningen voor de werkzaamheden, heeft een uitzendkracht geen recht op winstuitkering wanneer de inlenersbeloning gevolgd wordt. Een uitzendkracht heeft wel recht op toeslagen, onkostenvergoedingen en arbeidsduurverkorting. Winstdeling is hier geen onderdeel van.

Wil je als uitzendkracht aan het werk en wil je zeker weten dat jouw rechten beschermd worden? Of ben je juist ondernemer en heb je baat bij (tijdelijk) extra werkkrachten? Neem dan eens contact op met PLUS Payroll. We matchen werkgevers en werknemers voor het optimale resultaat!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

In verband met de nieuwe regels omtrent Corona zijn ook wij genoodzaakt een aantal maatregelen te treffen. Helaas zijn wij iets minder goed bereikbaar dan u van ons gewend bent. Wij reageren zo spoedig mogelijk op berichten en hopen op uw begrip.