Werkgever

Maximale flexibiliteit én kwaliteit, dat wil toch iedereen?

Wat is Payroll?

De opdrachtgever (werkgever) besteedt het formele werkgeverschap uit aan PLUS Payroll die een arbeidsrelatie aangaat met de payroll kandidaat. Vervolgens wordt deze kandidaat weer ter beschikking gesteld aan de opdrachtgever, onder diens leiding en toezicht. Met andere woorden, PLUS Payroll neemt het formele werkgeverschap over van medewerkers die door de opdrachtgever geworven en geselecteerd zijn.

Welke taken neemt PLUS Payroll van mij over?

Omdat wij juridisch werkgever zijn, nemen wij direct de arbeidsrechtelijke risico’s van je over. Dit betekent dat alle administratieve handelingen, zoals het verzorgen van arbeidsovereenkomsten, de loonbetaling, loondoorbetalingen bij arbeidsongeschiktheid, pensioenaanmeldingen, ziekteverzuimregistratie en -verzekering, jaaropgaven, ontslagprocedures, salarisadministratie en de verwerking van CAO– en wetswijzigingen tot het dienstenpakket van PLUS Payroll behoren. Jij wordt daarbij volledig ontzorgd. Alle arbeidsrechtelijke risico’s komen bij PLUS Payroll te liggen.

Wat moet je zelf blijven doen?

Je blijft de belangrijke kernzaken zelf bepalen, zoals het aannemen van nieuwe werknemers, de hoogte van het salaris, het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken en andere aangelegenheden die voor de interne gang van zaken binnen het bedrijf en voor de medewerkers van belang zijn. Er verandert dus niets op de werkvloer.

Voor wie is Payrolling interessant?

In feite is het werken met PLUS Payroll interessant voor iedere organisatie die met personeel werkt vanwege de verhoogde flexibiliteit, het gemak, het beperkte risico en het financiële voordeel dat je kunt behalen door efficiënter in te kopen. Het maakt daarbij niet uit of het een kortlopend of een lange termijntraject betreft.
  • Je weet vooraf wat je personele kosten zullen zijn.
  • Alle risico’s die verbonden zijn aan het in dienst hebben van personeel komen bij PLUS Payroll te liggen.
  • Je betaalt een vast tarief per gewerkt uur en ontvangt periodiek één factuur. Zo heb je in één oogopslag een compleet beeld van je totale salaris- en personeelskosten.
  • De formulierenstroom van het UWV, de Belastingdienst, het bedrijfspensioenfonds, de brancheorganisatie, de Arbodienst en de verzuimverzekering ontvang je niet meer.
  • Je financiële administratie wordt hierdoor beperkter en veel inzichtelijker, waarmee je direct een aanzienlijke kostenbesparing kunt realiseren.
  • Voor je medewerkers verandert er feitelijk niet veel, behalve dat zij kunnen terugvallen op PLUS Payroll, een professionele dienstverlener op het gebied van personeel en organisatie.
  • Je betaalt natuurlijk wel voor de diensten van PLUS Payroll.
  • De band met het vaste personeel kan veranderen door de overstap naar payrolling. Je loopt het risico dat ze door deze manier van betalen meer afstand tot het bedrijf voelen en zelfs minder waardering ervaren. Voor je flexibele personeel zal dit nadeel minder gelden.

Kortom

Met PLUS Payroll weet je zeker dat alle benodigde kennis aanwezig is. Wanneer je zelf personeel in dienst neemt, verdrievoudigt namelijk het aantal wetten en regels waarmee je te maken krijgt. Je beperkt, door de samenwerking met PLUS Payroll, de personele rompslomp tot het doorgeven van gewerkte uren en het betalen van één inkoopfactuur.

Contact

Ben je benieuwd naar waarom payroll op deze punten interessant voor je kan zijn? Neem dan vrijblijvend contact met ons op, of vraag onze payroll tarieven aan.